Załącznik nr 2 do procedury organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej


Załącznik nr 2

 

                                                                                   Sz. Pan/Pani

                                                                                        …………………………………………………………………………………………

                                                                                           

                                                                                       

Niniejszym informuję, iż zgodnie z  Rozporządzeniem MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591), zostały ustalone następujące formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, które będą realizowane w okresie roku szkolnego ……………………………………………………………………….

 

dla…………………………………………………..…, ucznia  klasy  ……………………..…..

 

Formy pomocy

Wymiar godzin

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      ………………………………...

                                     podpis dyrektora szkoły

 

Potwierdzam, że zapoznałam się z formami pomocy oraz wyrażam zgodę na objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną mojego dziecka……………………………………….......................................................................................................................

...………………………………………………………………………………………………… ............................................................                                                                                      

………………………                                                                 ……………………………………

           data                                                                                               podpis rodzica

           

Zgoda na objęcie pomocą ucznia jest równoznaczna z udziałem dziecka w proponowanych zajęciach.

Informacja wytworzona przez:
Marek Pachla , w dniu:  13‑12‑2017 09:36:56
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Pachla , w dniu:  13‑12‑2017 09:36:56
Data ostatniej aktualizacji:
13‑12‑2017 09:40:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie