Załącznik nr 3 do procedury organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej


Załącznik nr 3

 

 

                                                                                                                    Liceum Ogólnokształcące

                                                                                                                    im. Noblistów Polskich w Rydułtowach

 

 

            Wyrażam zgodę na wystąpienie Dyrektora ………………….do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w ……………………………. z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu mojego dziecka………………………………………………………………………………...ur………………………………….w …………………………………………………………,zamieszkałego…………………………………………………………………………………....................………………………………………………………………………………………………….........................................................................

 

                                                                                                                ……………………………………………………..

                                                                                                                       podpis rodzica/prawnego opiekuna

 

Informacja wytworzona przez:
Marek Pachla , w dniu:  13‑12‑2017 09:41:30
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Pachla , w dniu:  13‑12‑2017 09:41:30
Data ostatniej aktualizacji:
13‑12‑2017 09:45:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie