Załącznik nr 4 do procedury organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej


 

Załącznik nr 4                  

 

KARTA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

 

 

Nazwisko i Imię ucznia……………………………................................................................................................................................

 

klasa………………………………………………………………………….…...........................................................................................

 

Imię i nazwisko wychowawcy klasy……………………………………………………........................................................................

 

Formy udzielanej pomocy...............................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………......................................................................

………………………………………………………………………………………………….......................................................................

Okres udzielania pomocy.................................................................................................................................................................

Wymiar godzin………………………….…………………………………………………..........................................................................

 

Data

Treść zajęć

podpis nauczyciela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

Data

Treść zajęć

podpis nauczyciela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Współpraca z rodzicami

Data

Treść

podpis nauczyciela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKRESOWA WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA /UCZENNICY

 

Imię i nazwisko ucznia…………………………………………………………………………....................................................................

Klasa……………………………………………………………………………............................................................................................

Indywidualne potrzeby rozwojowe

Mocne strony

Predyspozycje

Zainteresowania i uzdolnienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena efektywności udzielnej pomocy 

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

WNIOSKI dotyczące dalszych działań

...............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

 

Lp.

Rodzaj udzielanej pomocy

Okres trwania i wymiar godzin w jakim było udzielane wsparcie

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        ………………………………………..

                                                                                                                                     (podpis nauczyciela)

Informacja wytworzona przez:
Marek Pachla , w dniu:  13‑12‑2017 09:47:33
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Pachla , w dniu:  13‑12‑2017 09:47:33
Data ostatniej aktualizacji:
13‑12‑2017 09:53:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie