Załącznik nr 5 do procedury organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej


Załącznik nr 5

 

Arkusz Zbiorczy pomocy psychologiczno – pedagogicznej

w Liceum Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich w Rydułtowach

 

 

1. Klasa…………………………………………………………………………..

 

2. Imię i nazwisko wychowawcy.……………………………………………….

 

3. Liczba uczniów objętych pomocą…………………………………………….

 

4. Diagnoza pedagogiczna w liczbach:

 

 1. Ilość uczniów z dysleksją rozwojową……………………………………..
 2. Ilość uczniów z dysgrafią………………………………………………….
 3. Ilość uczniów z dysortografią……………………………………………...
 4. Ilość uczniów z dyskalkulią………………………………………………..
 5. Ilość uczniów z zespołem aspergera……………………………………….
 6. Ilość uczniów z niedosłuchem……………………………………………..
 7. Ilość uczniów niedowidzących…………………………………………….
 8. Ilość uczniów z autyzmem…………………………………………………
 9. Ilość uczniów z chorobami przewlekłymi…………………………………
 10. Ilość uczniów z niedostosowaniem społecznym…………………………..
 11. Ilość uczniów szczególnie uzdolnionych…………………………………..
 12. Ilość uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się……………...
 13. Ilość uczniów z nerwicą w tym fobią………………………………………
 14. Ilość uczniów z innymi zaburzeniami rozwojowymi………………………
 15. Inne (jakie)…………………………………………………………………

 

5. Wskazania do pracy w klasach, zespołach, indywidualnych przypadkach

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................

…………………………………………………………………………………….........................................................................................

 

        ………………………...                                 .………….……………..                       ….…..………………….

         (podpis nauczyciela)                                      (podpis pedagoga)                           (podpis dyrektora)

Informacja wytworzona przez:
Marek Pachla , w dniu:  13‑12‑2017 10:13:29
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Pachla , w dniu:  13‑12‑2017 10:13:29
Data ostatniej aktualizacji:
13‑12‑2017 10:17:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie