Program wychowawczo-profilaktyczny klasy Ib


 

PROGRAM  WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY KLASY 1B

I.  Tematy godzin wychowawczych ( ZAGADNIENIA WYCHOWAWCZE)

Plan pracy w nowym roku szkolnym 2017/2018. Zasady bezpieczeństwa w szkole i poza nią.

Zapoznanie z podstawowymi dokumentami szkoły- statut szkoły, WO itp..

Organizacja zespołu klasowego - plany samorządu, przydział innych obowiązków.

Lekcje na zajęcia z pedagogiem szkolnym.

Aktualne problemy klasowe.

Rola zainteresowań w pracy ucznia liceum.

Kultura języka i zachowania-umiejętność współżycia w zespole klasowym.

Czy znasz przysługujące ci prawa? Prawa ucznia w szkole i dyskusja na temat ich przestrzegania.

Życie bez Internetu- czy to jeszcze możliwe ?Do czego wykorzystujemy sieć?

Egzamin maturalny – ważny etap w życiu (dyskusja).

Na czym polega asertywność? Jaki człowiek potrzebny jest w naszym społeczeństwie.

Analizujemy dotychczasowe wyniki nauczania.

Profilaktyka uzależnień-dopalacze, alkoholizm, narkomania, lekomania, nikotynizm.

Przygotowanie klasowego spotkania opłatkowego.

Ustalenie ocen ze sprawowania za I semestr i na koniec roku szkolnego.

Jak oceniam mijający rok kalendarzowy.

Moje plany, marzenia i nadzieje związane z nowym rokiem kalendarzowym.

Co znaczy być tolerancyjnym?

Profilaktyka agresji. Dlaczego zachowujemy się agresywnie? Jak sobie radzić z agresją i przemocą.

Aktualne problemy klasowe.

Jak realizować swoje plany – dyskusja.

Jesteśmy odpowiedzialni za naszą planetę ( działania ekologiczne)

Nasz stosunek do patriotyzmu- czy jestem patriotą

Przyjrzyjmy się egzaminowi maturalnemu- jaki poziom mnie interesuje.

Co warto przeczytać, obejrzeć, posłuchać.

Ustalanie rocznej oceny ze sprawowania.

Podsumowujemy naszą całoroczną pracę- nauka , postawa

 Bezpieczeństwo moje i innych na wakacjach.

II. Ważne wydarzenia klasy:

- wybór samorządu klasowego

- udział w rajdzie integracyjnym klas pierwszych

- Dzień Chłopca

- Wigilia klasowa

- udział w 70- leciu szkoły

- Dzień Kobiet

- udział w uroczystościach z okazji świąt patriotycznych

- piknik szkolny

- szkolne i klasowe wycieczki

III. Program aksjologiczny:

-kultura słowa

-tolerancja religijna, społeczna

-odpowiedzialność za siebie i innych

- akceptacja własnych i cudzych wartości

- zdolność do asertywności, przeciwdziałania przemocy

- umiejętność empatii

- praca na rzecz społeczeństwa

- prawa i obowiązki ucznia (obywatela)

- wartość rodziny w życiu człowieka

- godność osoby ludzkiej- znaczenie prawdy i uczciwości w życiu człowieka

 -  stosunek do patriotyzmu, pojęcia ojczyzny, narodu, wspólnoty

 

Informacja wytworzona przez:
Marek Pachla , w dniu:  01‑12‑2017 11:27:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Pachla , w dniu:  01‑12‑2017 11:27:04
Data ostatniej aktualizacji:
13‑12‑2017 11:28:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie