Program wychowawczo-profilaktyczny klasy IIa


Program wychowawczo-profilaktyczny klasy IIa

 

1. Ważne wydarzenia klasy:

 

- wybór samorządu klasowego

- udział w rajdzie  integracyjnym klas pierwszych

- Dzień Chłopca

- Wigilia klasowa

- udział w 70 leciu szkoły

- Dzień Kobiet

- udział w uroczystościach z okazji świąt patriotycznych

- piknik szkolny

 

2. Tematy godzin wychowawczych.

1.Informacje na rok szkolny 2017/ 2018. Zasady bezpiecznego dojścia, dojazdu do szkoły i powrotu do domu.

2.Wybór samorządu klasowego i kandydatów do samorządu szkolnego. Organizacja życia wewnętrznego w klasie.

3. Omówienie zapisów regulaminu szkolnego. Prawa i obowiązki ucznia. Czy znasz przysługujące Ci prawa i obowiązki? Analiza zapisów Statutu Szkoły i WO.

4. W jaki sposób chcemy uczestniczyć w życiu szkoły i klasy

5. Moje zachowanie świadczy o mnie.

6. Rola tradycji narodowych, świątecznych w życiu społeczeństwa; nasz stosunek do patriotyzmu dziś.

7. Analiza wyników nauczania i frekwencji.

8. Sztuka odmawiania – jak mówić NIE, aby nie narazić się na przykrości.

9. Negatywne następstwa uzależnień – Internet, używki.

10. Subkultury i sekty - zagrożenia

11. Rola rodziny w wychowaniu młodego pokolenia.

12. Co dla mnie oznacza słowo tolerancja?

13. Ustalanie oceny ze sprawowania za I semestr.

14. Podsumowanie postawy i pracy semestralnej.

15.Moje zainteresowania – aktywne spędzanie czasu wolnego.

16. Internet – wróg czy przyjaciel?

17. Jak radzę sobie ze stresem? Czy potrafię prosić o pomoc w kryzysowych sytuacjach?

18. Moja mała ojczyzna – przywiązanie do lokalnej społeczności

19. Wolontariat – jak pomagać innym.

20. Moje uczestnictwo w życiu kulturalnym szkoły i miasta.

21. Kto powinien dbać o środowisko? W jaki sposób?

22. Podsumowujemy naszą całoroczną pracę – nauka, postawa; oczekiwania z września a dzień dzisiejszy.

23. Ustalanie rocznej oceny ze sprawowania.

24. Moje życiowe plany.

25. Zajęcia z pedagogiem szkolnym i zaproszonymi gośćmi.

 

 

3. Program aksjologiczny:

 

- godność osoby ludzkiej

- tolerancja wobec odmienności

- kultura słowa

- odpowiedzialność za realizację określonych zadań

- odpowiedzialność za dokonywane wybory

- akceptacja własnych i cudzych wartości

- kształtowanie postaw społecznych

- zdolność do przeciwdziałania przemocy

- praca na rzecz społeczeństwa

- prawa i obowiązki obywatela

- rodzina w życiu człowieka

- zdolność do dialogu i współpracy

- poszanowanie własności prywatnej i publicznej

- rozumienie pojęć honor i patriotyzm

- szacunek dla wartości duchowych

- wychowanie do prawdy i uczciwości

- hierarchia wartości

 

Informacja wytworzona przez:
Marek Pachla , w dniu:  01‑12‑2017 11:30:58
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Pachla , w dniu:  01‑12‑2017 11:30:58
Data ostatniej aktualizacji:
13‑12‑2017 11:33:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie