Tematyka lekcji wychowawczych w klasie IIB


Plan pracy wychowawczej klasy 2b w roku szkolnym 2021/2022

 

1. Ważne wydarzenia klasy:

- wybór samorządu klasowego

- Dzień Chłopca

- Wigilia klasowa

- Dzień Kobiet

- udział w uroczystościach z okazji świąt patriotycznych

2. Tematy godzin wychowawczych.

1. Plan pracy w nowym roku szkolnym. Zasady bezpieczeństwa w szkole i poza nią

2. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa dotyczących zapobiegania rozprzestrzenieniu się Covid 19.

3. Przypomnienie podstawowych dokumentów szkoły - statut, WO itp.

4. Organizacja życia klasowego – plany samorządu, przydział innych obowiązków.

5. Lekcje na zajęcia z pedagogiem szkolnym.

6. Aktualne problemy klasowe.

7. Umiejętność samooceny – moje wady i zalety.

7. Kultura języka i zachowania-umiejętność współżycia w zespole klasowym.

8. Czy znasz przysługujące ci prawa? Prawa ucznia w szkole i dyskusja na temat ich przestrzegania.

9. Życie bez Internetu - czy to jeszcze możliwe? Do czego wykorzystujemy sieć?

10. Egzamin maturalny – ważny etap w życiu (dyskusja).

11. Na czym polega asertywność? Jaki człowiek potrzebny jest w naszym społeczeństwie.

12. Analizujemy dotychczasowe wyniki nauczania.

13. Źródła zagrożeń dla zdrowia i życia współczesnego człowieka.

14. Przygotowanie klasowego spotkania opłatkowego.

15. Ustalenie ocen ze sprawowania za I semestr.

16. Jak oceniam mijający rok kalendarzowy.

17. Moje plany, marzenia i nadzieje związane z nowym rokiem kalendarzowym.

18. Co znaczy być tolerancyjnym?

19. Profilaktyka agresji. Dlaczego zachowujemy się agresywnie? Jak sobie radzić z agresją i przemocą.

20. Aktualne problemy klasowe.

21. Jak uczyć się efektywnie.

22. Jesteśmy odpowiedzialni za naszą planetę ( działania ekologiczne)

23. Nasz stosunek do patriotyzmu- czy jestem patriotą

24. Co warto przeczytać, obejrzeć, posłuchać.

25. Aktualne problemy klasowe.

26. Ustalanie rocznej oceny ze sprawowania.

27. Podsumowujemy naszą całoroczną pracę- nauka , postawa

28. Bezpieczeństwo moje i innych na wakacjach.

3. Program aksjologiczny:

- kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

- Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

- godność osoby ludzkiej

- tolerancja wobec odmienności

- kultura słowa

- odpowiedzialność za realizację określonych zadań

- odpowiedzialność za dokonywane wybory

- akceptacja własnych i cudzych wartości

- kształtowanie postaw społecznych

- zdolność do przeciwdziałania przemocy

- praca na rzecz społeczeństwa

- prawa i obowiązki obywatela

- rodzina w życiu człowieka

- zdolność do dialogu i współpracy

- poszanowanie własności prywatnej i publicznej

- rozumienie pojęć honor i patriotyzm

- szacunek dla wartości duchowych

- wychowanie do prawdy i uczciwości

- hierarchia wartości

 

Informacja wytworzona przez:
Marek Pachla , w dniu:  01‑10‑2020 09:46:23
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Pachla , w dniu:  01‑10‑2020 09:46:23
Data ostatniej aktualizacji:
22‑10‑2021 09:50:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie