Program wychwawczo-profilaktyczny klasy Ia


Program wychowawczo-profilaktyczny klasy I a

1. Ważne wydarzenia

- wybór samorządu klasowego

- wycieczka rowerowa

- udział w rajdzie integracyjnym klas pierwszych

- Dzień Chłopca

- Wigilijka klasowa

- noc filmowa, wyjazd na narty

- udział w 70 leciu szkoły

- wyjazd do Powiatowej Komendy Policji w Wodzisławiu Śląskim

- Dzień Kobiet

- udział w uroczystościach z okazji świat patriotycznych

- piknik szkolny

- wycieczka klasowa

2. tematy godzin wychowawczych

1. Informacje na rok szkolny 2017/2018. zasady bezpiecznego dojścia i dojazdu do szkoły i dojścia do domu

2. Wybór samorządu klasowego i kandydatów do samorządu szkolnego. Organizacja życia wewnętrznego klasy

3. Omówienie zapisów regulaminu szkolnego. Prawa i obowiązki ucznia. Analiza zapisów Statutu szkoły i WSO

4. Górski Rajd Klas Pierwszych

5. Moje zachowanie świadczy o mnie

6. Rola tradycji narodowych w życiu społeczeństwa. Stosunek do patriotyzmu.

7. Analiza wyników nauczania i frekwencji.

8. Sztuka odmawiania - jak mówić NIE, aby nie narazić się na przykrości?

9. negatywne następstwa uzależnień - Internet, używki

10. Subkultury i sekty - zagrożenia

11. Rola rodziny w wychowaniu młodego pokolenia.

12. Co dla mnie oznacza słowo TOLERANCJA?

13. Ustalenie oceny ze sprawowania za I semestr

14. Podsumowanie postawy i pracy semestralnej.

15. Moje zainteresowania - aktywnie spędzam czas wolny

16. Internet - wróg czy przyjaciel?

17. Jak radzę sobie ze stresem? - Czy potrafię poprosić o pomoc w sytuacjach kryzysowych?

18. Moja Mała Ojczyzna - przywiązanie do lokalnej społeczności

20. Wolontariat - jak pomagać innym

21. Kto powinien dbać  środowisko i w jaki sposób?

22. Podsumowujemy naszą całoroczna pracę - nauka, postawa, oczekiwania z września, a dzisiejszej daty

23. Ustalenie rocznej oceny ze sprawowania

24. Moje życiowe plany.

25. Zajęcia z pedagogiem szkolnym i zaproszonymi gośćmi

Plan pracy wychowawczej klasy I a

I . Profilaktyka agresji i przemocy

- Rozwijanie komunikatywności

- Poznanie zasad savoir - vivre

- Rozwiązywanie konfliktów rówieśniczych

- Praca nad umiejętnością rozwiązywania konfliktów i niepowodzeń

- Wskazanie wartości etycznych: życzliwość, uczciwość

- Tolerancja wobec innych zachowań

- Przyjmowanie odpowiedzialności za słowa i czyny

- Umiejętność przeciwstawiania się agresji i przemocy ze strony innych

 

II. Bezpieczeństwo w szkole i poza nią

 - Bezpieczna droga do szkoły

- Zasady bezpiecznego zachowania w szkole ( podczas przerw)

- Postępowanie w przypadku wypadków

- Pierwsza pomoc

- Zasady odpowiedniego zachowania podczas zajęć w terenie

- Bezpieczeństwo podczas wycieczek szkolnych

 

III. Współpraca z rodzicami.

- Utrzymywania zainteresowania sprawami ucznia, klasy, szkoły

- Organizowanie spotkań z rodzicami

- Indywidualne rozmowy z rodzicami

- Pomoc rodziców w organizacji imprez szkolnych

- Wychowanie prorodzinne - znaczenie rodziny i życia codziennego dla prawidłowego rozwoju ucznia

 

IV. Edukacja patriotyczna.

- Rozwijanie szacunku dla tradycji i symboli narodowych

- Zapoznanie z historią swojej miejscowości

- Poznanie zabytków swojego miasta

- Przypomnienie o rocznicach najważniejszych wydarzeń historycznych

 

V. Edukacja ekologiczna

- Udział w akcjach ekologicznych

- Segregacja śmieci

- Recykling - powtórne wykorzystywanie

- Dbam o czystość szkoły i szkolnego otoczenia

 

VI. Profilaktyka uzależnień.

- Uzależnienia XXI wieku - komputer, telewizja, telefon

- Przeciwdziałanie uzależnieniom

- Właściwe planowanie czasu wolnego

- Czynny odpoczynek

 

 

 

 

 

 

Informacja wytworzona przez:
Marek Pachla , w dniu:  01‑12‑2017 13:17:44
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Pachla , w dniu:  01‑12‑2017 13:17:44
Data ostatniej aktualizacji:
13‑12‑2017 12:38:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive