Program wychowawczo-profilaktyczny klasy IIc


 

Program wychowawczo-profilaktyczny klasy II c

1. Ważne wydarzenia klasy:

- wybór samorządu klasowego
- Dzień Chłopca
- Wigilia klasowa
- udział w 70 leciu szkoły
- Dzień Kobiet
- udział w uroczystościach z okazji świąt patriotycznych
- piknik szkolny
-wycieczka klasowa

2. Tematy godzin wychowawczych.
1.Plan pracy w nowym roku szkolnym. Przypomnienie statutu szkoły oraz WSO.
2.Wybór samorządu klasowego. Przydział innych obowiązków.
3. Organizacja życia klasowego – ustalenie tradycji klasowych
4.Aktualne problemy klasowe. 
5. Rola zainteresowań w pracy ucznia liceum.
6.Kultura języka i zachowania-umiejętność współżycia w zespole klasowym. 
7.Czy znasz przysługujące ci prawa? Prawa ucznia w szkole i dyskusja na temat ich przestrzegania.
8.Czym dla mnie jest wolontariat? 
9.Technika dobrego uczenia się. 
10.Egzamin maturalny – ważny etap w życiu (dyskusja). 
11.Na czym polega asertywność? Jaki człowiek potrzebny jest w naszym społeczeństwie.
12.Analizujemy dotychczasowe wyniki nauczania.
13.Profilaktyka uzależnień-alkoholizm, narkomania, lekomania, nikotynizm.
14.Przygotowanie klasowego spotkania opłatkowego. 
15.Ustalenie oceny ze sprawowania za I semestr
16.Co znaczy być tolerancyjnym?
17. "Nie truj sąsiada" - dyskusja na temat wpływu smogu na zdrowie człowieka.
18.Moje plany, marzenia i nadzieje związane z nowym rokiem kalendarzowym. 
19.Profilaktyka agresji. Dlaczego zachowujemy się agresywnie? Jak sobie radzić z agresją i przemocą. 
20.Aktualne problemy klasowe. 
21.Jak realizować swoje plany – dyskusja. 
22.Rola portali społecznościowych w naszym życiu.
23.Bezpieczeństwo w sieci.
24.Nasz stosunek do patriotyzmu- czy jestem patriotą
25.Przyjrzyjmy się egzaminowi maturalnemu- jaki poziom mnie interesuje.
26.Co warto przeczytać, obejrzeć, posłuchać. 
27.Dzień Bezpiecznego Internetu.
28.Ustalanie rocznej oceny ze sprawowania. 
29.Podsumowujemy naszą całoroczną pracę- nauka, postawa
30.Bezpieczeństwo moje i innych na wakacjach.
   
 3. Program aksjologiczny:

- godność osoby ludzkiej
- tolerancja wobec odmienności
- kultura słowa
- odpowiedzialność za realizację określonych zadań
- odpowiedzialność za dokonywane wybory
- akceptacja własnych i cudzych wartości
- kształtowanie postaw społecznych
- zdolność do przeciwdziałania przemocy
- praca na rzecz społeczeństwa
- prawa i obowiązki obywatela
- rodzina w życiu człowieka
- zdolność do dialogu i współpracy
- poszanowanie własności prywatnej i publicznej
- rozumienie pojęć honor i patriotyzm
- szacunek dla wartości duchowych
- wychowanie do prawdy i uczciwości
- hierarchia wartości
                                                                                                 

Informacja wytworzona przez:
Marek Pachla , w dniu:  01‑12‑2017 11:35:16
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Pachla , w dniu:  01‑12‑2017 11:35:16
Data ostatniej aktualizacji:
13‑12‑2017 11:36:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive