Program wychowawczo-profilaktyczny klasy IIIa


 

Program wychowawczo-profilaktyczny klasy III A

 

Ważne wydarzenia klasowe:

      -    Wybór Samorządu Klasowego

Reprezentowanie Szkoły podczas wizyty Prezydenta RP w Wodzisławiu Śląskim

Wręczenie Uczniowskich Odznak Jakości za projekt eTwinning

Uroczyste otwarcie Strefy Relaksu dla Uczniów według zwycięskiego projektu klasowego

Udział w wyjazdach edukacyjnych programu Erasmus+ Słowacja, Włochy

Wigilijka klasowa

Przygotowanie i udział w Studniówce

Wybór dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej: praca z aplikacją Mobilny Informator dla Maturzystów 2018

Udział w obchodach 70-lecia Szkoły

Udział w promocji Szkoły

Udział w uroczystości wręczenia świadectw ukończenia Szkoły

 

Tematy godzin wychowawczych:

 

1 Wybór Samorządu Klasowego, ustalenie sposobów komunikacji

2 Poznajemy się-gry i zabawy integracyjne

3 Media społecznościowe-wady i zalety

4 Organizacja życia klasowego - terminarz spotkań, wycieczek.

5 Bezpieczeństwo w Internecie - zasady

6 Problemy klasowe - nauka, frekwencja, aktywność w życiu szkoły

7 Zajęcia z pedagogiem-profilaktyka uzależnień

8 Kultura i tolerancja-czy potrafimy żyć zgodnie?

9 Statut Szkoły i WSO - czy naprawdę je znamy

10 Rola zainteresowań w wyborze kierunku dalszego kształcenia

11 Egzamin maturalny - czy matura to bzdura?

12 Święto Szkoły - przygotowanie.

13 Klasowe spotkanie opłatkowe-przygotowanie

14 Analiza oceny ze sprawowania - I semestr

15 Techniki uczenia się - czy dobrze gospodarujemy czasem na naukę?

16 Zajęcia z pedagogiem-jak bronić się przed agresją i przemocą?

17 Miłość i przyjaźń - jak je rozumiemy?

18 Problemy klasowe II - nauka, frekwencja, aktywność w życiu szkoły

19 Moda - czy jesteśmy odporni na trendy?

20 Szacunek dla odmienności kulturowej - czy go mamy?

21 Nasze projekty_analiza realizacji zadań

22 Wycieczka klasowa - planowanie atrakcji, przydział zadań.

23 Egzamin maturalny - jak dobrze wybrać?

24 Analiza ocen ze sprawowania za II semestr - propozycje

25 Podsumowanie pracy rocznej klasy, Samorządu, aktywności w szkole

26 Bezpieczeństwo na wakacjach - zasady

27 Matura 2018-kalendarium.

28 Matura 2018-deklaracje.

 

Program aksjologiczny:

 

- godność osoby ludzkiej

- tolerancja wobec odmienności kulturowej i rasowej

- promocja kultury słowa

- odpowiedzialność za realizację podejmowanych zadań

- odpowiedzialność za dokonywane wybory osobiste

- współpraca międzynarodowa - przygotowanie do życia w UE

- kształtowanie postaw pro-społecznych

- umiejętność przeciwdziałania przemocy

- praca na rzecz społeczeństwa

- prawa i obowiązki obywatela

- rodzina jako wartość 

- zdolność do dialogu i współpracy

- poszanowanie własności prywatnej i publicznej

- rozumienie pojęć honor i patriotyzm

- szacunek dla wartości moralnych

 

- hierarchia wartości

Informacja wytworzona przez:
Marek Pachla , w dniu:  01‑12‑2017 11:36:49
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Pachla , w dniu:  01‑12‑2017 11:36:49
Data ostatniej aktualizacji:
13‑12‑2017 11:38:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive