Program wychowawczo-profilaktyczny klasy III b


Program profilaktyczno-wychowawczy klasy 3b

Rok szkolny 2017 / 2018

 

 1. Ważne wydarzenia w życiu klasy:
 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017 /2018
 2. Dzień chłopca
 3. Święto Komisji Edukacji Narodowej
 4. Klasowe Andrzejki
 5. Święto Patrona szkoły
 6. Mikołajki
 7. Wigilijka klasowa
 8. Studniówka
 9. Ferie zimowe
 10. Zimowisko
 11. Dzień kobiet
 12. Uroczyste zakończenie roku szkolnego i ukończenie liceum
 13. Egzaminy maturalne

 

 1. Plan lekcji wychowawczych:
 1. Lekcja organizacyjna. Wybór samorządu klasowego.
 2. Przypomnienie regulaminów szkolnych, Statutu szkoły i WO.
 3. Zapoznanie z procedurami maturalnymi.
 4. Prawa dziecka, prawa ucznia, prawa człowieka.
 5. Moje plany życiowe, marzenia, nadzieje.
 6. Studia jako etap rozwoju.
 7. Kształcenie i samokształcenie.
 8. Kariera czy rodzina?
 9. Pasja a sukces zawodowy.
 10. Co to znaczy być dojrzałym?
 11. Własny STYL a nakaz mody.
 12. Sprawy bieżące klasy.
 13. Kultura języka i zachowania.
 14. Profilaktyka uzależnień.
 15. Podsumowanie postępów w nauce i zachowania w I semestrze.
 16. Wpływ reklam i środków masowego przekazu na młodych ludzi.
 17. Zagrożenia internetu.
 18. Ludzie starsi i sprawni inaczej.
 19. Radzenie sobie z przedmaturalnym stresem.
 20. Lekcja z cyklu: POLECAM.
 21. Nobliści Polscy- co wiemy o patronach szkoły?
 22. Matura i co dalej?
 23. Zdrowy tryb życia.
 24. Skuteczne metody przygotowania do egzaminu maturalnego.
 25. Odpowiedzialność za własne postępy w nauce.
 26. Podsumowanie całorocznej pracy, postępów w nauce oraz zachowania.

 

 1. Klasa w wymiarze aksjologicznym:
 1. Uczenie szacunku do symboli kraju: flaga, godło, hymn;
 2. Wychowanie w poczuciu tożsamości narodowej oraz uczenie przywiązania do wartości regionalnych: folklor, mowa;
 3. Uczenie rozumienia otaczającego świata i pomoc w jego akceptacji;
 4. Uczenie poszanowania własnej godności i godności osób bliskich;
 5. Uczenie przeciwstawiania się ksenofobii, hejtowi oraz innym działaniom mającym na celu dzielenie społeczeństwa;
 6. Uczenie savoir vivre, w szczególności w mowie i zachowaniu w stosunku do nauczycieli i innych pracowników szkoły;
 7. Uczenie dokonywania mądrych wyborów oraz motywowanie do nich;
 8. Uczenie priorytetyzowania celów i pomoc w ich osiąganiu;
 9. Wspomaganie w dokonywaniu samooceny w aspekcie urzeczywistnianych wartości;
 10. Wychowanie do odpowiedzialności, prawdy, właściwie rozumianej wolności i tolerancji;
 11. Inspirowanie, pobudzanie i dynamizowanie klasy do urzeczywistniania nauczanych wartości;
 12. Uczenie podstawowych umiejętności komunikacji ze światem pozaszkolnym;
Informacja wytworzona przez:
Marek Pachla , w dniu:  01‑12‑2017 11:38:45
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Pachla , w dniu:  01‑12‑2017 11:38:45
Data ostatniej aktualizacji:
13‑12‑2017 11:39:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive