Program wychowawczo-profilaktyczny klasy IIIc


 

Program wychowawczo-profilaktyczny klasy III c

1. Ważne wydarzenia klasy:
Wybór samorządu klasowego
Wybór samorządu szkolnego
Dzień Edukacji Narodowej
Dzień Chłopca
Wigilia klasowa
Bal studniówkowy
Jubileusz  70- lecia szkoły
Dzień Kobiet
Udział w uroczystościach z okazji świąt narodowych
Piknik szkolny

2. Tematy godzin wychowawczych.
Plan pracy w nowym roku szkolnym. Zasady bezpieczeństwa w szkole i poza nią.
Przypomnienie zapisów w podstawowych dokumentach szkoły  - Statut, WO.
Organizacja zespołu klasowego – plany samorządu, przydział innych obowiązków.
Omówienie zasad egzaminu maturalnego.
Projektuję swoją przyszłość.
Jak wybrać przedmioty na egzamin maturalny?
Planowanie balu studniówkowego – organizacja, prezentacja klasy.
Ustalenie ocen ze sprawowania na koniec semestru i koniec roku szkolnego.
Tradycje klasowe: Wigilia klasowa, Dzień Chłopca, Dzień Kobiet.
Jak sobie radzić ze stresem przed ważnymi egzaminami?
Warto przeczytać! Prezentacja swoich zainteresowań czytelniczych. Uczestniczymy w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa.
Kogo potrzebuje dziś i będzie potrzebować jutro rynek pracy?
Jak bezpiecznie korzystać z internetu?
Współczesne oblicza patriotyzmu.
Czy warto być wolontariuszem?
Jaka jest moja świadomość ekologiczna?
Jak oceniam mój pobyt w szkole?
Profilaktyka uzależnień – dopalacze, alkoholizm, narkomania, lekomania, nikotynizm.
Lekcje na zajęcia z pedagogiem szkolnym, doradcą zawodowym.
Lekcje przeznaczone na realizowanie tematów zgłoszonych przez klasę lub wynikających z bieżących potrzeb szkoły.
Lekcje przeznaczone na uczestnictwo w wydarzeniach szkolnych.

3. Program aksjologiczny:
Zespół wartości związanych z osobą: godność,  mądrość, wolność, odpowiedzialność, zdolność do miłości i zdolność do transcendencji;
Zespół wartości związanych z warstwami: 
biologiczną –  wartości witalne: zdrowie, pokarm, powietrze, ruch, wypoczynek; wartości materialne: wszystkie dobra materialne ułatwiające życie, zapewniające egzystencję, pieniądze, mieszkanie, środki lokomocji, sprzęt techniczny, 
 wartości hedonistyczne: zabawa;
psychiczną – wartości poznawcze: wiedza, nauka, mądrość, odkrywczość, twórczość,
socjologiczną –  budowanie związków przyja­cielskich i uczuciowych,  podej­mowanie zadań i obowiązków społecznych w rodzinie i klasie szkolnej czy organiza­cjach młodzieżowych; wartości moralne: prawość, wierność, poczucie odpowiedzialności, poszanowanie prawdy, dobroć; wartości społeczne: Ojczyzna, naród, Ko­ściół, patriotyzm, niepodległość, praworządność, tradycja narodowa, prawa człowie­ka, godność człowieka, wolność, pokój, tolerancja, sprawiedliwość, równość społeczna, demokracja, solidarność; wartości życia codziennego:  zdrowie, rodzina, szczę­ście rodzinne, dom, wspólnota, sumienność, uczciwość, honor, odpowiedzialność, po­słuszeństwo, opanowanie, odwaga, koleżeństwo,  umiejętność bycia sobą, lojalność, wytrwałość, prawdomówność, pracowitość,  uprzejmość, pomoc innym ludziom, punktualność, sys­tematyczność, szczerość,  szacunek, poszanowanie życia, pokora, przebaczenie;
kulturową –  wartości za­wartych w wytworach kultury wyższej – sztuce, poezji, muzyce, plastyce, a także warto­ści określających kulturę narodu, zawierających się w tradycjach narodowych, pamięci historycznej oraz kulturze ludowej;
światopoglądową – szczęście, wiara, zbawienie, nadanie życiu sensu, życie rodzinne, szczęście osobiste, szczęśliwa miłość, miłość bliźniego,  praca dla społeczeństwa.

Informacja wytworzona przez:
Marek Pachla , w dniu:  01‑12‑2017 11:40:21
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Pachla , w dniu:  01‑12‑2017 11:40:21
Data ostatniej aktualizacji:
13‑12‑2017 11:41:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive