Statystyki


Title Author View Count
Strona główna Marek Pachla 21065
Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach Marek Pachla 3438
Program Wychowawczo Profilaktyczny w Liceum Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich w Rydułtowach 2019 Marek Pachla 2291
Zamówienia publiczne Marek Pachla 2172
Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Liceum Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich w Rydułtowach Marek Pachla 2145
Regulamin wycieczek szkolnych Marek Pachla 1808
Regulamin Rady Rodziców przy Liceum Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich w Rydułtowach Marek Pachla 1763
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich w Rydułtowach Marek Pachla 1534
Procedury postępowania wobec uczniów łamiących statut szkoły i naruszających prawa innych w Liceum Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich w Rydułtowach Marek Pachla 1139
Regulamin klas mundurowych Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Poslkich w Rydułtowach Marek Pachla 731
Załącznik nr 2 do procedury organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Marek Pachla 399
Polityka prywatności Test Test 282
Informacja dla słabosłyszących Test Test 251
Regulamin wyboru przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym w Liceum Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich w Rydułtowach Marek Pachla 211
ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach w roku szkolnym 2019/2020 dla absolwentów szkół podstawowych do czteroletniego liceum ogólnokształcącego. Marek Pachla 201