Statystyki


Title Author View Count
Strona główna Marek Pachla 21507
Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach Marek Pachla 3810
Program Wychowawczo Profilaktyczny w Liceum Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich w Rydułtowach 2019 Marek Pachla 2347
Zamówienia publiczne Marek Pachla 2252
Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Liceum Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich w Rydułtowach Marek Pachla 2155
Regulamin wycieczek szkolnych Marek Pachla 1812
Regulamin Rady Rodziców przy Liceum Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich w Rydułtowach Marek Pachla 1771
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich w Rydułtowach Marek Pachla 1538
Procedury postępowania wobec uczniów łamiących statut szkoły i naruszających prawa innych w Liceum Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich w Rydułtowach Marek Pachla 1381
Regulamin klas mundurowych Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Poslkich w Rydułtowach Marek Pachla 826
Załącznik nr 2 do procedury organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Marek Pachla 443
Polityka prywatności Test Test 295
Regulamin wyboru przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym w Liceum Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich w Rydułtowach Marek Pachla 255
Informacja dla słabosłyszących Test Test 255
Załącznik nr 1 do procedury organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Marek Pachla 143