Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Strona główna Marek Pachla 20906
Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach Marek Pachla 3356
Program Wychowawczo Profilaktyczny w Liceum Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich w Rydułtowach 2019 Marek Pachla 2283
Zamówienia publiczne Marek Pachla 2143
Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Liceum Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich w Rydułtowach Marek Pachla 2135
Regulamin wycieczek szkolnych Marek Pachla 1807
Regulamin Rady Rodziców przy Liceum Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich w Rydułtowach Marek Pachla 1760
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich w Rydułtowach Marek Pachla 1532
Procedury postępowania wobec uczniów łamiących statut szkoły i naruszających prawa innych w Liceum Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich w Rydułtowach Marek Pachla 1040
Regulamin klas mundurowych Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Poslkich w Rydułtowach Marek Pachla 693
Załącznik nr 2 do procedury organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Marek Pachla 378
Polityka prywatności Test Test 278
Informacja dla słabosłyszących Test Test 250
Regulamin wyboru przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym w Liceum Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich w Rydułtowach Marek Pachla 203
Regulamin Szkolnego Uczestnictwa w Wolontariacie w Liceum Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich w Rydułtowach Marek Pachla 133