Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Strona główna Marek Pachla 19214
Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach Marek Pachla 2515
Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Liceum Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich w Rydułtowach Marek Pachla 2084
Zamówienia publiczne Marek Pachla 1938
Regulamin wycieczek szkolnych Marek Pachla 1766
Regulamin Rady Rodziców przy Liceum Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich w Rydułtowach Marek Pachla 1693
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich w Rydułtowach Marek Pachla 1501
Procedury postępowania wobec uczniów łamiących statut szkoły i naruszających prawa innych w Liceum Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich w Rydułtowach Marek Pachla 283
Polityka prywatności Test Test 253
Regulamin klas mundurowych Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Poslkich w Rydułtowach Marek Pachla 238
Informacja dla słabosłyszących Test Test 230
Załącznik nr 2 do procedury organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Marek Pachla 203
Regulamin wyboru przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym w Liceum Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich w Rydułtowach Marek Pachla 125
Regulamin Szkolnego Uczestnictwa w Wolontariacie w Liceum Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich w Rydułtowach Marek Pachla 96
Załącznik nr 5 do procedury organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Marek Pachla 84