Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Strona główna Marek Pachla 20276
Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach Marek Pachla 2911
Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Liceum Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich w Rydułtowach Marek Pachla 2113
Zamówienia publiczne Marek Pachla 2104
Regulamin wycieczek szkolnych Marek Pachla 1801
Regulamin Rady Rodziców przy Liceum Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich w Rydułtowach Marek Pachla 1744
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich w Rydułtowach Marek Pachla 1526
Procedury postępowania wobec uczniów łamiących statut szkoły i naruszających prawa innych w Liceum Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich w Rydułtowach Marek Pachla 719
Regulamin klas mundurowych Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Poslkich w Rydułtowach Marek Pachla 563
Załącznik nr 2 do procedury organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Marek Pachla 306
Polityka prywatności Test Test 259
Informacja dla słabosłyszących Test Test 240
Regulamin wyboru przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym w Liceum Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich w Rydułtowach Marek Pachla 175
Regulamin Szkolnego Uczestnictwa w Wolontariacie w Liceum Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich w Rydułtowach Marek Pachla 122
Załącznik nr 1 do procedury organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Marek Pachla 108